h

      

स्वागत अहमदनगर जिल्हा

Notice Board(सुचना फलक)

जिल्हा व सत्र न्यायालयातील सरकारी वकील व सरकारी अभियोक्ता तसेच सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता यांची पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी

रेती घाट निर्गती करिता पाचवा फेर ई-निविदा सह ई-लिलाव -सूचना (सरकारी किंमत 25 % ने कमी करून)

संगणकीकृत शिधापत्रिके मध्ये आधार सीडिंग चे काम करणेबाबत ई-निविदा

प्लास्टिक बारदाण्याची विल्हेवाट लावण्याबाबत जाहीर फेरनिविदा -जिल्हाधिकारी कार्यालय

सुशासन पुस्तिका जिल्हाधिकारी कार्यालयातील कामकाजाची आदर्श कार्यपद्धती (एस.ओ.पी.)

अनुकंपा सामाइक प्रतीक्षा सूची- जानेवारी 2015 अखेर 

लिपिक टंकलेखक यांची दि.१/१/२०१५ रोजीची प्रारूप जेष्ठता यादी

दि.१/१/२०१४ रोजीची प्रारूप जेष्ठता यादी १) अव्वल कारकून २) मंडळ अधिकारी

दि.१/१/२०१५ रोजीची प्रारूप जेष्ठता यादी १) अव्वल कारकून २) मंडळ अधिकारी

महाराष्ट्र राज्य केंद्रीय पेसा (अनुसूचित क्षेत्रामध्ये पंचायत विस्तार ) शासन परिपत्रके

घरोघरी तपासणी मोहिमेमध्ये मयत दुबार व स्थलांतरित असलेल्या मतदारांची वगळनी साठी निश्चित केलेल्या नावांची यादी     

महाराष्ट्र् जमीन महसुल अधिनियम १९६६ कलम ३६-अ- आदिवासी जमीन दुस-या बिगर आदिवासीला विक्रीस परवानगी

अकस्‍मात मृत्‍यु केसेस जिल्‍हा अहमदनगर

शस्त्र परवाना माहिती इलेक्ट्रॅानिक स्वरुपात भरण्यासाठी आवश्यक फॉर्म

प्रेसनोट - नागरिक संपर्क केंद्र / Citizen Contact Centre

जिल्ह्यातील राज्य/राष्ट्रीय महामार्गालगतच्या परवाना कक्षाची यादी( सुधारीत यादी समितीच्या अहवालानंतर प्रसिध्द करण्यात येईल)

 


h

Collector,Ahmednagar
जिल्हाधिकारी

District Administration
जिल्हा प्रशासन

Collectors Of Ahmednagar
जिल्हाधिकारी (कालावधी)

Divisional Commissioner
विभागीय आयुक्त

D.I.C.(जिल्हा उद्योग केंद्र)

State Excise(अधिक्षक राज्य उत्पादन शुल्क, अहमदनगर)New
SERVICE AREA PLAN OF THE DISTRICT  
रस्ते विकास योजना सन 2001-20021

S
Property card